lishogi.orgbeta

[FR]Yokofudori Partie 2 : B*44

1 • KatZ •
 1. Position de référence
 2. B*77
 3. S-28
 4. Gx
 1. shogiban
 2. KatZ

[FR]Yokofudori : Chapitre 1, variante de Tanigawa (B*45)

1 • KatZ •
 1. Position de référence
 2. Sans P*28
 3. Sans Sx28, contre avec B*77 immédiat, Rx88 Bx
 4. Sans Sx28, contre B*77, Rx88 Gx
 1. shogiban
 2. KatZ

Sokei System

3 • Nimyu •
 1. Retreating Rook, P*24 Variation
 2. Retreating Rook, S38 Variation
 3. Side Pawn Picker variant
 4. Double Side Pawn Picker - Reclining Silver variant
 1. Nimyu

Classic Shogi Games - Side Pawn Picker

22 • adun •
 1. Moriyasu 7-dan v. Tanigawa 5-Dan (1979)
 2. Habu Oi v. Goda 5-dan - 36th Oi, game 6(1995)
 3. Tanigawa Osho v. Habu Meijin ~ Ryo-O - 45 Osho, game 4 (1996)
 4. Habu Oza v. Maruyama 8-dan - 47 Oza, game 1 (1999)
 1. adun
Reconnecting