lishogi.orgbeta

gunjin

24 followers & 12 following
ShogiExplained1581290 games
sokah1662?14 games
Ganil1775322 games
baldor1627?69 games
Smart-Lion1815?61 games
neochapline1662?7 games
Buken13 games
BOT BlazikenBot20001899?222 games
KatZ1723114 games
Tomawaky1571?66 games
sharuto1657?107 games
syncr01900404 games
supermanu1191?8 games
Hamabri1911444 games
Yamato15 games
Neko23051132 games
uchiha-sasuke94 games
Morius1983?182 games
Yunao9 games
Mikhapro1203?2 games
Chaodins1433?144 games
Ogmios285 games
Coach_Andy0 games
shogiban28 games
Reconnecting