lishogi.orgbeta

Game study20230128_2

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

Game study20230128

1 • TwoTea8_K1 •
 1. AlternativeRock - TwoTea8_K1
 1. BananaTakeru
 2. TwoTea8_K1
 3. AlternativeRock

四間飛車初心者の壁をぶっ壊す

1 • TwoTea8_K1 •
 1. vs 四間飛車編 part.1
 2. vs 四間飛車編 part.2
 1. TwoTea8_K1

TwoTea8_K1's Study

1 • TwoTea8_K1 •
 1. 章 1
 1. TwoTea8_K1

20221217

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

Wars 2022/11/18 15:10 先手

1 • TwoTea8_K1 •
 1. 章 1
 1. TwoTea8_K1

Wars 2021/06/28 19:18 先手

1 • TwoTea8_K1 •
 1. 章 1
 1. TwoTea8_K1

20221112

1 • TwoTea8_K1 •
 1. AlternativeRock - TwoTea8_K1
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

20221029

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

20221022

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

20221008

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

20220922

1 • TwoTea8_K1 •
 1. rising_horse - TwoTea8_K1
 1. rising_horse
 2. TwoTea8_K1
 3. AlternativeRock

20220923

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. rising_horse
 2. TwoTea8_K1
 3. AlternativeRock

20220910

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. TwoTea8_K1
 2. AlternativeRock

20220903

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. rising_horse
 2. BananaTakeru
 3. TwoTea8_K1
 4. AlternativeRock

20220827

1 • TwoTea8_K1 •
 1. TwoTea8_K1 - AlternativeRock
 1. BananaTakeru
 2. TwoTea8_K1
 3. AlternativeRock
Reconnecting