Meijin sen 2024 Fujii vs Toyoshima

1 - koshiro -
 1. 先手 藤井聡太名人 - 後手 豊島将之九段
 1. koshiro

Josekis de Nakabisha

5 - koshiro -
 1. Gokigen nakabisha vs Chosoku gintaikou nimai gin
 2. Jogo cadenciado Gokigen vs chosoku
 3. Gokigen na estrutura S32 vs Chosoku
 4. Gokigen na estrutura G32 vs Chosoku
 1. koshiro

koshiro's Study

1 - koshiro -
 1. Chapter 1
 1. koshiro

Satomi vs Fujii

1 - koshiro -
 1. Satomi Joryuu Oui vs Fujii Oui
 1. koshiro

Nakabisha - Domínio central no aifuribisha

2 - koshiro -
 1. Estrutura de estudo
 2. Início
 3. Colocar a prata numa casa para neutralizar o ataque
 4. Um lance especial nessa estrutura
 1. koshiro

Fujii Souta vs Itou Takumi - RyuOu 2023

4 - koshiro -
 1. 1º Jogo
 1. koshiro

Exercícios

1 - koshiro -
 1. Chapter 1
 1. koshiro

Ouza sen 2023 - Nagase vs Fujii

2 - koshiro -
 1. 藤井聡太竜王・名人 - 永瀬拓矢王座
 2. 永瀬拓矢王座 - 藤井聡太竜王・名人
 3. 永瀬拓矢王座 - 藤井聡太竜王・名人
 4. 藤井聡太竜王・名人 - 永瀬拓矢王座
 1. koshiro

Tsuno gin Nakabisha Ofensivo

3 - koshiro -
 1. O que é Tsuno gin
 2. Tsuno gin nakabisha completo
 3. Meio tsuno gin
 4. Chegando na posição do estudo
 1. koshiro

koshiro's Study

1 - koshiro -
 1. kazumasa3 6級 - Caius18 24級
 1. koshiro

koshiro's Study

1 - koshiro -
 1. kazumasa3 6級 - Caius18 24級
 1. koshiro

koshiro's Study

1 - koshiro -
 1. Chapter 1
 1. koshiro

Como irar seu oponente

1 - koshiro -
 1. Anaguma furado
 2. Chapter 2
 1. koshiro

Sujichigai kaku

1 - koshiro -
 1. Chapter 2
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 1. koshiro

名人戦2023

4 - koshiro -
 1. Jogo 1 渡辺 明 名人 - 藤井聡太 竜王
 2. Jogo 2 藤井聡太 竜王 - 渡辺 明 名人
 3. Jogo 3
 4. Chapter 4
 1. koshiro

Como atacar no shogi

1 - koshiro -
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. koshiro
Reconnecting