Game study

3 - paraiso -
  1. chryso_la - paraiso
  1. paraiso
  2. chryso_la

Game study

1 - paraiso -
  1. paraiso - chryso_la
  1. paraiso
  2. chryso_la
  3. ntkwmk
Reconnecting