[Fr]Yagura partie 5 : Yagura VS Migi Shikenbisha

5 - KatZ -
  1. Introduction
  2. Kani Gakoi, Yagura Kuzushi
  3. Kani Gakoi, B-79 et P-25
  1. KatZ

[FR] Shikenbisha Partie 5 : Mino VS Shikenbisha

3 - KatZ -
  1. Position de référence, Gote sans Fujii System
  2. S-54
  3. S-44
  4. Mino anticipé, Px35
  1. KatZ
Reconnecting